Sản Phẩm

thông tin liên hệ
Ông Hồ Hoàn Kiếm
Giám Đốc - 0903.862.047

Trần Thị Dự
NV
0976.555.743 - 028 37655 463

Đỗ Thị Vân
NV
0972.311.069 - 028 37655 463

Buloong

Buloong
Buloong
Buloong
Buloong
Buloong
Buloong
Buloong
Buloong
Buloong
Buloong
Buloong
Buloong
Buloong
Buloong
Buloong
Buloong
Buloong
Buloong
Buloong
Buloong
Buloong lục giác chìm
Buloong lục giác chìm
Buloong ốc vít ngành gỗ
Buloong ốc vít ngành gỗ

Ốc vít

Ốc vít lục giác inox
Ốc vít lục giác inox
Ốc vít thạch cao
Ốc vít thạch cao
Ốc vít thạch cao
Ốc vít thạch cao
Vít bắt gỗ
Vít bắt gỗ

Pát các loại

Pat 3 lỗ
Pat 3 lỗ
Pat 8 lỗ
Pat 8 lỗ
Pat giường
Pat giường
Pat hông giường
Pat hông giường

Phụ kiện khác

Phụ kiện
Phụ kiện
Phụ kiện
Phụ kiện
Phụ kiện
Phụ kiện
Phụ kiện
Phụ kiện
Tán ngang
Tán ngang
Phụ kiện
Phụ kiện
Tán cây không vành
Tán cây không vành
Phụ kiện
Phụ kiện