Sản Phẩm

thông tin liên hệ
Ông Hồ Hoàn Kiếm
Giám Đốc - 0903.862.047

Trần Thị Dự
NV
0976.555.743 - 028 37655 463

Nguyễn Thị Thu Hiền
NV
0905 250 355 - 028 37655 463

Nguyễn Thị Mỵ
NV
0397 481 439 - 028 37655 463

Sản Phẩm Chính

Mâm xoay 2 vòng bi 198*198*2.5
Mâm xoay 2 vòng bi 198*198*2.5
Mâm xoay 1 vòng bi 158*158*2.5
Mâm xoay 1 vòng bi 158*158*2.5
Mâm xoay 2 vòng bi 158*158*2.5
Mâm xoay 2 vòng bi 158*158*2.5
Mâm xoay 1 vòng bi 190*190*2
Mâm xoay 1 vòng bi 190*190*2
Mâm xoay 2 vòng bi 198*198*2.5
Mâm xoay 2 vòng bi 198*198*2.5
Silo bookshelf
Silo bookshelf
Mâm Xoay 2 Vòng Bi 158*158*2.5
Mâm Xoay 2 Vòng Bi 158*158*2.5
Pas Chốt
Pas Chốt
Mâm Xoay 2 vòng bi 190*190*2
Mâm Xoay 2 vòng bi 190*190*2
Mâm Xoay 180 độ lò xo (đàn hồi) 2 vòng bi  200*200
Mâm Xoay 180 độ lò xo (đàn hồi) 2 vòng bi 200*200
Pas Sắt
Pas Sắt
Mâm Xoay 2 Vòng Bi 250*250*2.5
Mâm Xoay 2 Vòng Bi 250*250*2.5
Khung Bàn
Khung Bàn
Khung Bàn
Khung Bàn
Khung Bàn
Khung Bàn
Khung sắt
Khung sắt
Pas L2
Pas L2
Khung Bàn
Khung Bàn
Mâm Xoay 2 Vòng Bi 260*260*2.5
Mâm Xoay 2 Vòng Bi 260*260*2.5
Khung Bàn
Khung Bàn
Khung Bàn
Khung Bàn
Khung bàn xếp thông minh
Khung bàn xếp thông minh
Khung bàn
Khung bàn
Khung chân 420x150
Khung chân 420x150
Khung chân Coffee Table 850x420
Khung chân Coffee Table 850x420
Khung chân Console Table 720x320
Khung chân Console Table 720x320
Khung chân DINNING Table 917x290x725
Khung chân DINNING Table 917x290x725
Khung đầu giường
Khung đầu giường
Khung chân DINNING Table 1000x750
Khung chân DINNING Table 1000x750
Tay nắm vuông
Tay nắm vuông
Mâm Xoay 1 vòng bi (nhiều bi)180*180*2.5
Mâm Xoay 1 vòng bi (nhiều bi)180*180*2.5
Mâm Xoay 2 vòng bi 190*190*2
Mâm Xoay 2 vòng bi 190*190*2
Mâm Xoay 2 vòng bi 190*190*3.2
Mâm Xoay 2 vòng bi 190*190*3.2

Pát các loại

Pas Chữ Thập
Pas Chữ Thập
Pas lưỡi liềm
Pas lưỡi liềm
Pat 3 lỗ
Pat 3 lỗ
Pat 8 lỗ
Pat 8 lỗ
Pat giường
Pat giường
Pat hông giường
Pat hông giường
Pas Tay Nắm
Pas Tay Nắm
Pas Giường
Pas Giường
Pas Giường
Pas Giường
Pas Nord
Pas Nord
Pas Chốt
Pas Chốt
Pas chốt giữa
Pas chốt giữa
Pas Tam Giác
Pas Tam Giác