Sản Phẩm

thông tin liên hệ
Ông Hồ Hoàn Kiếm
Giám Đốc - 0903.862.047

Trần Thị Dự
NV
0976.555.743 - 028 37655 463

Nguyễn Thị Thu Hiền
NV
0905 250 355 - 028 37655 463

Nguyễn Thị Mỵ
NV
0397 481 439 - 028 37655 463

Sản Phẩm Chính

Khung Bàn Ghế
Khung Bàn Ghế
Mâm xoay 2 vòng bi 198*198*2.5
Mâm xoay 2 vòng bi 198*198*2.5
Buloong
Buloong
Mâm xoay 1 vòng bi 158*158*2.5
Mâm xoay 1 vòng bi 158*158*2.5
Mâm xoay 1 vòng bi 158*158*2.5
Mâm xoay 1 vòng bi 158*158*2.5
Chân ống sắt rỗng
Chân ống sắt rỗng
Mâm xoay 2 vòng bi 158*158*2.5
Mâm xoay 2 vòng bi 158*158*2.5
Mâm xoay 1 vòng bi 190*190*2
Mâm xoay 1 vòng bi 190*190*2
Mâm xoay 1 vòng bi 190*190*2
Mâm xoay 1 vòng bi 190*190*2
Mâm xoay 2 vòng bi 198*198*2.5
Mâm xoay 2 vòng bi 198*198*2.5
Silo bookshelf
Silo bookshelf
Mâm Xoay 2 Vòng Bi 158*158*2.5
Mâm Xoay 2 Vòng Bi 158*158*2.5
Mâm Xoay 2 Vòng Bi 158*158*2.5
Mâm Xoay 2 Vòng Bi 158*158*2.5
Khung Giường
Khung Giường
Buloong
Buloong
Phụ kiện
Phụ kiện
Mâm Xoay 2 Vòng Bi 250*250*2.5
Mâm Xoay 2 Vòng Bi 250*250*2.5
Khung Bàn
Khung Bàn
Khung Bàn
Khung Bàn
Khung Bàn
Khung Bàn
Khung Bàn
Khung Bàn
Mâm Xoay 2 Vòng Bi 260*260*2.5
Mâm Xoay 2 Vòng Bi 260*260*2.5
Khung Bàn
Khung Bàn
Khung Bàn
Khung Bàn

Pát các loại

Pas Chữ Thập
Pas Chữ Thập
Pas lưỡi liềm
Pas lưỡi liềm
Pat 3 lỗ
Pat 3 lỗ
Pat 8 lỗ
Pat 8 lỗ
Pat giường
Pat giường
Pat hông giường
Pat hông giường
Pas Tay Nắm
Pas Tay Nắm
Pas Giường
Pas Giường
Pas Giường
Pas Giường
Pas Nord
Pas Nord
Pas Chốt
Pas Chốt
Pas chốt giữa
Pas chốt giữa
Pas Tam Giác
Pas Tam Giác