Sản Phẩm

thông tin liên hệ
Ông Hồ Hoàn Kiếm
Giám Đốc - 0903.862.047

Trần Thị Dự
NV
0976.555.743 - 028 37655 463

Nguyễn Thị Thu Hiền
NV
0905 250 355 - 028 37655 463

Nguyễn Thị Mỵ
NV
0397 481 439 - 028 37655 463

Vít đầu bằng

Vít đầu bằng BNDC 3.5x12
Vít đầu bằng BNDC 3.5x12
Vít đầu bằng BNDC 4x40
Vít đầu bằng BNDC 4x40
Vít đầu bằng BNDD 4x50
Vít đầu bằng BNDD 4x50