Sản Phẩm

thông tin liên hệ
Ông Hồ Hoàn Kiếm
Giám Đốc - 0903.862.047

Trần Thị Dự
NV
0976.555.743 - 028 37655 463

Nguyễn Thị Thu Hiền
NV
0905 250 355 - 028 37655 463

Nguyễn Thị Mỵ
NV
0397 481 439 - 028 37655 463

Mâm Xoay

Mâm Xoay 2 vòng bi 190*190*2
Mâm Xoay 2 vòng bi 190*190*2
Mâm Xoay 180 độ lò xo (đàn hồi) 2 vòng bi  200*200
Mâm Xoay 180 độ lò xo (đàn hồi) 2 vòng bi 200*200
Mâm Xoay 2 Vòng Bi 260*260*2.5
Mâm Xoay 2 Vòng Bi 260*260*2.5
Mâm Xoay 2 Vòng Bi 250*250*2.5
Mâm Xoay 2 Vòng Bi 250*250*2.5
Mâm Xoay 1 vòng bi (nhiều bi)180*180*2.5
Mâm Xoay 1 vòng bi (nhiều bi)180*180*2.5
Mâm Xoay 2 vòng bi 190*190*2
Mâm Xoay 2 vòng bi 190*190*2
Mâm xoay 1 vòng bi 190*190*2
Mâm xoay 1 vòng bi 190*190*2
Mâm xoay 2 vòng bi 198*198*2.5
Mâm xoay 2 vòng bi 198*198*2.5
Mâm xoay 1 vòng bi 158*158*2.5
Mâm xoay 1 vòng bi 158*158*2.5
Mâm Xoay 2 Vòng Bi 158*158*2.5
Mâm Xoay 2 Vòng Bi 158*158*2.5
Mâm xoay 2 vòng bi 158*158*2.5
Mâm xoay 2 vòng bi 158*158*2.5
Mâm xoay 1 vòng bi 190*190*2
Mâm xoay 1 vòng bi 190*190*2
Mâm xoay 2 vòng bi 198*198*2.5
Mâm xoay 2 vòng bi 198*198*2.5