Sản Phẩm

thông tin liên hệ
Ông Hồ Hoàn Kiếm
Giám Đốc - 0903.862.047

Trần Thị Dự
NV
0976.555.743 - 028 37655 463

Nguyễn Thị Thu Hiền
NV
0905 250 355 - 028 37655 463

Nguyễn Thị Mỵ
NV
0397 481 439 - 028 37655 463

Phụ kiện khác

Tán 9.6
Tán 9.6
Tán long đền w38
Tán long đền w38
Vít đầu tròn 3.8x15
Vít đầu tròn 3.8x15
Vít đầu tròn 3.8x38
Vít đầu tròn 3.8x38
Vít đầu bằng BNDC 3.5x12
Vít đầu bằng BNDC 3.5x12
Vít đầu bằng BNDC 4x40
Vít đầu bằng BNDC 4x40
Vít đầu bằng BNDD 4x50
Vít đầu bằng BNDD 4x50
Phụ kiện
Phụ kiện
Phụ kiện
Phụ kiện
Long đền
Long đền
Phụ kiện
Phụ kiện
Phụ kiện
Phụ kiện
Tán ngang
Tán ngang
Thanh ren
Thanh ren
Khóa Lục Giác
Khóa Lục Giác
Đai ốc
Đai ốc
Tán
Tán
Tán cây không vành
Tán cây không vành
Phụ kiện
Phụ kiện
Phụ kiện
Phụ kiện
Tay Nắm ATIMOL
Tay Nắm ATIMOL
Khóa 17
Khóa 17